Kapat

Kaygusuz Abdal’ın Hayatı Kısaca

Kaygusuz Abdal'ın Biyografisi

Eserlerini halkın kolayca anlayabileceği bir dille yazan Kaygusuz Abdal, Alevi ve Bektaşi tarzı halk şiirinin öncülerindendir. Çok güçlü ve nitelikli bir din ve tasavvufi bilgi ile yetişen Kaygusuz, şiirlerinde güldürü ve esprili bir dili tercih etmiş, şaka ve alay şiirlerinin temasını süslemiştir. Öncüsü olduğu Bektaşi şiirlerinin ilkelerine de sonuna kadar sahip çıkmıştır. Nükteli ve alaycı yazılan birçok şiiri mevcuttur. Düzyazı (nesir) şeklinde kaleme aldığı Budalaname (15.yy), sade yazılan halk nesrinin öncülüğünü gerçekleştirmiştir.

Kaygusuz Abdal, şathiyelerinde de heceye yer vermiştir. Tasavvuf özelliklerini de aruz ölçüsüyle şiirlerinde konu edinmiştir. Zamanının ötesinde bir şiir anlayışına, nüktedan söyleyişe ve sade bir anlatıma sahip şiirler ortaya çıkarmıştır. Alanya Beyi’nin oğlu olmasına karşın daha mütevazi bir hayata hep ilgili olmuştur.

Eserleri;

-Divan

-Budalaname (15.yüzyıl)

-Vücutname

-Sarayname (düzyazı)

-Dilgüşa (düzyazı ve şiir )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir