Kapat

MEB, Kurum Açma,Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliği Değişikliğe Uğradı!

Meb, Kurum Açma ve Kapatma

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından son yapılan değişiklik ile birlikte Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinde şu değişikler gerçekleşti.

Mili Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma Ve Ad Verme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasın Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 24/6/2017 tarihli ve 30106 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Kurum Açma, Kapatma ve Ad Verme Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin sekizinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(8) Rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

a) Nüfus şartı aranmaksızın her il merkezinde 1 rehberlik ve araştırma merkezi açılır.

b) Aynı ilde yeni bir rehberlik ve araştırma merkezi açılabilmesi için;

1) Hizmet vereceği bölgenin toplam yerleşim birimi nüfusunun 150.000’den az olmaması,

2) Yerleşim birimi ile hizmet veren en yakın rehberlik ve araştırma merkezi arasındaki mesafenin 100 km’den fazla olması halinde yerleşim birimi nüfusunun 100.000’den az olmaması,

c) Rehberlik ve araştırma merkezinde en az biri ses yalıtımlı olmak üzere 2 test odası, 6 çalışma odası, 1 gözlem odası, 50 kişi kapasiteli toplantı salonu bulunması,

gerekir.”

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

Kaynak: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/11/20191122-4.htm

0 0 0 0 0 0

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir