Kapat

Yan Anlam Tanımı ve Bol Bol Örnekler

yan anlam tanımı

Bir sözcüğün gerçek anlamından tam anlamıyla kopmadan görev icabı,benzetme ve yakıştırma yoluyla yeni anlam kazanması  yan anlam denir.

ÖRNEKLER

Koşmaktan ayaklarım şişti. 

(ayak: Bacakların bilekten aşağıda bulunan ve yere basan bölümü)

Köprünün ayakları çok sağlam yapılmış.

(köprü ayakları: Köprünün dik durmasını sağlamasından dolayı insan ayağına benzetilmiş.)

Ahmet’in kolu kırıldı.

(kol: İnsan vücudunda omuz başından parmak uçlarına kadar uzanan bölüm)

Kapının kolu çıktı. 

(kapı kolu: Benzetim yoluyla kapının tutacak kısımları kola benzetilmiş.)

Çocuğun boğazı şişmiş.

(boğaz: Boynun ön bölümü ve bu bölümü oluşturan organlar, imik, kursak)

İstanbul Boğazında yine rüzgar var.

(boğaz : iki denizin arasında dar bir kesit oluşturduğundan insan boğazına benzetilmiş.)

Kutunun içi boş kalmış.

(boş: İçinde, üstünde hiç kimse veya hiçbir şey bulunmayan, dolu karşıtı)

Bugün boş musun ?

(boş: Hiçbir işin olmaması, yokluk ifade edilmiş)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir