Kapat

Dünyanın En Eski 10 Sanat Eseri

Bilinen İlk Sanat Eseri

Her ne kadar genel olarak nüfusun çoğunluğu tarafından düşük değerde olsa da sanat, insan kültürünün en önemli yönlerinden biridir. Herhangi bir dil ortaya çıkmadan çok önce, insanlık tarihine ışık tutan en eski eserlerden bazıları sanat eserleri olmuştur. Dünyanın en eski sanat eserleri, on binlerce, hatta bazı durumlarda yüz binlerce yaşında.

Bu sanat eserleri, kültürümüzün bin yıllar boyunca nasıl geliştiğini, soyut çizgilerden ve noktalardan daha karmaşık olan insan ve hayvan heykelciklerine kadar uzandığını göstermektedir. Her yıl yeni keşifler yapılıyor, bu yüzden bugüne kadar keşfedilen en eski sanat eserleri bu listede yer alanlardır.

10. Hohle Fels Venüs Heykelciği

Hohle Fels Venüs Heykelciği, şimdiye kadar keşfedilen en ünlü Venüs heykelciğidir ve bir insanın yaptığı tartışmasız en eski tasvirdir. Bu listede başka birkaç “Venüs” daha var ancak tartışmalıdırlar. Hohle Fels Venüs Heykelciği, on yıldan daha uzun bir süre önce Almanya’da bulundu ve MÖ 35.000 ila 40.000 yılları arasına ait.

Hohle Fels Venüs Heykelciği, mamut fildişinden oyulmuş çok küçük bir figür. Uzunluğu 60 milimetreden daha az. Heykelcik çok açık bir şekilde kadınları betimliyor olsa da (figürün büyük göğüsleri ve kadınsı şekli var), başı yok. Bunun yerine, başın olması gereken yerde bir halka var ve arkeologlar figürün bir kolye olarak takıldığı anlamına geldiğine inanırlar.

Hohle Fels Venüsünün oyulmasından dolayı bilim adamları, figürün kadınların doğurganlığını temsil ettiğini veya şamanist ritüel ve inançlarla ilişkili olabileceğine inanıyorlar.

9. Hohlenstein Stadel’ın Aslan Adamı

Hohlenstein Stadel’in Aslan Adamı veya Löwenmensch (“aslan-insan”), bugüne kadar keşfedilen en büyüleyici tarih öncesi sanat eserlerinden biridir. Heykelcik isminden de anlaşıldığı gibi bir aslanın kafasını bir erkeğin vücudunda gösterir. Löwenmensch, bir parça mamut fildişinden oyulmuştur ve en yaygın tartışmasız figüratif sanat örneği olarak kabul edilir. Aynı zamanda dünyadaki bilinen en eski zoomorfik (hayvan şekilli) heykeldir.

Aslan Adam heykelinin çoğu 1939’da ortaya çıkarılırken, 2009’da da bazı parçaları keşfedildi. Birkaç yıl sonra, 2012’den 2013’e kadar, Aslan Adam dikkatlice yeniden inşa edildi ve bu yeni parçalar da eklendi. Şu anda, Aslan Adam Almanya Ulm Müzesi’nde sergileniyor.

Daha yakın yıllarda, Aslan Adamının cinsiyeti sorgulandı. Bazı bilim adamları, figürün aslan başının aslında bir “Höhlenlöwin” (Dişi Avrupa Mağara Aslanı) olduğunu savundu.

8. Borneo Mağarası Sanat Eseri

2018 yılının sonlarında, arkeologlar, Endonezya’nın Borneo kentinde bir mağarada dünyanın en eski figüratif sanat eserinin olduğunu keşfettiler. Eserı, kırmızı hardalla yapılan yabani sığırların resimlerini gösterir ve muhtemelen 40.000 ila 52.000 yıl öncesine kadar uzanır. Bu listedeki diğer sanat eserlerinin çoğu daha eskiyken, tasvir edilen resimler / gravürler soyut çizgiler ve çizimlerdir ve bu sığır çizimlerinde olduğu gibi hiçbir şeyi temsil etmeleri gerekmez.

Birçok yeni arkeolojik buluntu gibi, Borneo mağarasındaki bu eser de radyokarbonla buluşmadan ziyade daha yeni bir teknik olan akmataş ile yapılmıştır. Arkeologlara göre, Borneo mağarasındaki eserin tarihi, hem Asya hem de Avrupa’da aynı zamanda insanların soyuttan daha çok figüratif sanata geçiş yaptığını gösteriyor.

Borneo mağarasında bulunan tek sanat eseri sığır çizimleri değildi. 13.000 – 20.000 yıl arasında uzanan insan figürleri ve el kalıpları hakkında daha yeni resimler de var.

7. La Ferrassie Mağarası Fincanı

La Ferrassie Mağarası, Fransa’daki en eski arkeolojik alanlardan biridir ve bilinen en eski sanat formlarından biri olan mağara kadehine ev sahipliği yapmaktadır. Bardak şeklindeki bu taş, oradaki bulunan diğer sanat eserleri kadar güzel olmayabilir, ancak erken çağ insanlarının kültürel uygulamalarına ışık tutmak için oldukça önemlidir.

La Ferrassie’deki fincanlar MÖ 40,000 – 60,000 arasında yapılmıştır. Ne yazık ki, bu fincanlar mağaradaki duvar resimleri kadar “güzel” olmadığından, neden yapıldığı ve bu sembollerin antik insanlar için ne kadar önemli olduğu konusunda çok az araştırma yapıldı. Bununla birlikte her kıtada benzer fincanlar bulundu.

Her ne kadar fincanlar kadar eski olmasa da, La Ferrassie Mağarası en etkileyici kısmının vulva tasviri olduğuna inanılan sayısız tablo, hayvan heykelcikleri ve taş oymalara sahiptir.

6. Diepkloof Yumurta Kabuğu Gravürleri

Yaklaşık on yıl önce, 2010’un başlarında, bilim adamları Güney Afrika’daki Diepkloof Kaya Barınağı’nda, kazınmış sembollerle kaplı eski devekuşu yumurta kabuğu parçalarını açığa çıkardıklarını açıkladılar. Yumurta kabuğu gravürleri yaklaşık MÖ 60.000 yılına kadar uzanıyor ve soyut grafik tasarımlar olarak kabul ediliyor.

Arkeologlar gravürlerin zaman içinde değiştiğini ve iki ana örüntü ortaya çıktığını buldular. Eski tasarım, tren rayına benzer bir taranmış bandı gösterirken, yeni gravürler paralel çizgilerden oluşuyor. Araştırmacılar ayrıca yumurta kabuklarının farklı renklerinin çoğunlukla kabukların yanlışlıkla ateşe atılmasından ve kırılmasından kaynaklandığını belirtti.

Diepkloof yumurta kabuklarının bazıları açılıyordu. Bu da boş yumurtaların muhtemelen kap olarak kullanıldığı anlamına geliyor.

5. Maltravieso Mağarası

İspanya’daki Maltravieso Mağarası’ndaki el kalıpları, bilim insanlarının insan sanatı tarihi konusundaki anlayışlarını değiştirdi. Maltravieso’daki resimler o kadar eski ki 64.000 ila 66.7000 yaşında. Anacak Homo Sapien’ler tarafından yapılamadı. Bunun yerine, araştırmacılar el şablonlarının Neandertaller tarafından yapıldığına inanmaktadır (Bunu önerecek o zamandan günümüze doğrudan gelen bir kanıt olmamasına rağmen).

Maltravieso’nun el kalıpları şu anda dünyadaki bilinen en eski mağara resimleri ve kırmızı hardal pigmenti kullanılarak yapılmıştır. Pigmentler, daha iyi bilinen radyokarbon buluşmasından daha doğru olan, uranyum-toryum flört adı verilen yeni bir yöntem kullanılarak yapıldı.

İspanya’daki diğer iki mağara olan La Pasiega ve Ardales mağaralarında da Maltravieso Mağarası’nda kullanılan kırmızı hardalla yapılan resimler bulunmuş ve ayrıca 60.000 yıl daha eski olduğu ortaya çıkarılmıştır.

4. Blombos Mağarası Sanat Eseri

Güney Afrika’daki Blombos Mağarası, MÖ 70.000’e kadar uzanan tarih öncesi sanatın hazinesidir. Blombos Mağarası sanat eseri Afrika’da keşfedilen en eski sanat eseridir ve on binlerce yıl öncesine kadar uzanan diğer erken dönem mağara sanat eserlerinin tarihlerini de ortaya çıkarır.

Blombos Mağarası’ndaki en önemli keşif, hardal boya kalemleri ile yapılan çapraz çizgili desenlerle süslenmiş iki parça kayaydı. Arkeologlar, topraklanan yüzlerce hardal yığınını keşfetti. Bunlar boya kalemlerine dönüştürülmüştü. Bilim adamları bu boya kalemlerinin tasarım amacıyla özel olarak yapıldığına inanırken, Blombos’ta henüz gerçek bir mağara sanatı / resim keşfedilmedi.

Kaya oymaları dışında, Blombos Mağarası’nda MÖ 70.000-75.000 yıllarına kadar uzanan kabuk boncuklar bulunmuştur.

3. Tan-Tan Venüs Heykeli

Yaklaşık aynı zaman diliminde olan Berekhat Ram Venüs heykeli gibi, Tan-Tan’ın bir sanat eseri olarak statüsü sorgulandı. Tan-Tan ve Berekhat Ram Venüsünden sıkça bahsedilir, çünkü bunların varlığı ve MÖ 200.000’den daha eskdir. Bu tarihler, eserlerin bilinen insanın ataları tarafından yapılmış olabileceğinin kanıtıdır.

Tan-Tan Venüs heykeli üzerinde yoğun olarak çalışılmış ve bilim adamları kayadaki bazı işaretlerin doğal olduğu konusunda hemfikirler. Ancak bu araştırmacılar, Tan-Tan Venüs haykelinin doğal çizgilerinin insan araçlarıyla yapıldığına inanıyor.

Tan-Tan Venüs heykeli, kuvarsit kayadan yapılmıştır ve 6 santimetre uzunluğunda, kabaca 2.6 santimetre genişliğinde ve 1.2 santimetre kalınlığındadır.

2. Berekhat Ram Venüs Heykeli

Berekhat Ram Venüs heykeli tartışmalı bir sanat eseridir çünkü bilim adamları kırmızı tüf çakıl taşının (volkanik kül kayası) aslında bir insan tarafından oyulup oyulmadığı konusunda hemfikir değillerdir. Heykel bu listeye dahil ediliyor çünkü gerçek bir sanat eseri sayılması için güçlü bir durum var. Berekhat Ram Venüs heykeline de tarih öncesi bir sanat eseri olarak yeterince sık bahsedilir.

Berekhat Ram Venüs heykelinin resmi statüsü henüz belirlenmemiş olsa da, mikroskobik analizler, kaya üzerindeki işaretlerin keskin kenarlı bir aletle yapıldığını göstermiştir. Ancak, bilim toplumunda izlerin erozyona uğradığına inanan insanlar var. Mikroskobik analizlere ek olarak, Berekhat Ram Venüs’ü MÖ 230.000 ila 700.000 yılları arasında üretilmiş ve bu da onu en eski tarih öncesi heykellerden biri yapmıştır.

Berekhat Ram Venüs heykeli 1981 yılında keşfedildi ve diğer Venüs heykellerine benzemese de Avrupa’da bir Venüs heykeli olarak biliniyor.

1. Bhimbetka Petroglifleri

Hindistan, Madhya Pradesh’de bulunan Bhimbetka kaya sığınağındaki petroglifler veya kaya oymaları en az MÖ 290.000 yılına kadar uzanıyor. Oymaların daha da eski olabileceği yönünde spekülasyonlar vardır, ancak daha fazla test yapılması gerekir. Kaya oymaları temel olarak (kaya yüzeylerine dövülmüş bardak şeklindeki çöküntüler) topaklardan oluşur ve bilinen en eski sanat eseridir.

Bhimbetka mağara kompleksi 700’den fazla kaya barınağından oluşurken, sitenin en ünlü kısmı Oditoryum Mağarası’dır.. Bhimbetka, sığınakların en büyüğüdür ve birkaç kilometre öteden görülebilecek kuvarsit kaya kuleleri ile çevrilidir.

Petrogliflere ek olarak, Bhimbetka kaya barınakları 500’den fazla mağara duvar resmine ve diğer paleolitik sanat örneklerine de ev sahipliği yapmaktadır. Bu resimler petroglifler kadar eski değildir ve sadece 30.000 yaşındadırlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir