Kapat
öğrenen okul

Yaşamın, yaşama dair her şeyin bu denli hızlı geliştiği bir zamanda, örneğin; sanayi devrimi zamanında ve öyle bir zaman için yapılanmış, programlanmış bir okulla, bugünün ihtiyaçlarına cevap vermek, bugünün problemlerini çözmek mümkün değildir. Öğrenmeyi, öğrenme becerisini kazandırma merkezleri olarak kabul edilen okulların kendilerinin bu süreçten uzak kalarak varlıklarını nitelikli bir şekilde sürdürmeleri mümkün değildir ve düşünülemez.

Ayrıca kendisi öğrenmeyi öğrenmemiş olan, başka kimseye öğrenmeyi öğrenme becerisini kazandıramaz. Bu bakımdan okulların öğrenen ve gelişen örgütler olmaları zorunludur. Öğrenen örgüt olmak, örgüt olarak öğrenen olmak ve öğrenmeyi örgütleyebilen bir örgüt olmakla mümkün olacaktır. Örgütsel öğrenme, başta yapısal olmak üzere bir değişimi ve gelişimi ifade eden dinamik bir kavramdır.

Öğrenen okul, örgüt olarak öğrenen bir kurumu ifade eder. Öğrenen okul olmak, mensuplarının işbirliği içerisinde öğrenmesiyle mümkün olur. Böyle bir öğrenme, okul mensuplarının niteliklerini sürekli geliştirdiği bir süreç olmakla birlikte, aynı zamanda öğrenen okulun öğrenme kapasitesini ve deneyimini geliştiren bir süreçtir. Öğrenen bir örgütün özellikleri Braham’a göre;

 1. Öğrenme böyle bir örgütün doğal parçasıdır yani her işinin içinde vardır.
 2. Bu öğrenme bir süreç içerisinde gerçekleşir.
 3. Öğrenen örgütlerde ilişkiler ve çalışmalar işbirliği temeline dayalıdır.
 4. Öğrenen örgütlerde bireyler kendileriyle birlikte kurumlarını da geliştirirler.
 5. Öğrenen bir örgütte bireyler özgün ve üretkendir.
 6. Öğrenen bir örgütün üyesi olmak zevkli, heyecan ve mutluluk vericidir.

Okulların öğrenen okul olabilmeleri için başta okul yönetimi ve öğretmenler olmak üzere bütün mensupların kazanması gereken yeterlilikleri şöyle özetlenebilir;

 • Öğrenmeyi, öğrenme ve öğretme sürecini öğrenmiş olma,
 • Bilgiyi işinde etkili kullanabilecek şekilde bilgiyi yönetme gücüne sahip olma,
 • Amacına ulaşabilmek için davranışlarını dahi değiştirebilecek düzeyde kararlı, yetenekli, geniş ufuklu olma,
 • Gerektiğinde düşünce kalıplarını sorgulayıp yenileyebilme,
 • Takım halinde işbirliği içerisinde öğrenmeye ve bilgi alışverişine güdülenmiş olma,
 • Özgür düşünme ve düşünceyi yine özgürce anlatabilme,
 • İşinde öngörü geliştirme, önermeler yapma, öngörüye odaklanma.
 • Başkalarının öngörü ve önermelerine açık olma ve bunları paylaşabilme,
 • İşini, çevresindekileri, bildiklerini, bilmediklerini sorgulama alışkanlığı kazanma,
 • İşinde kendine özgü yöntem ve teknikler geliştirebilme,
 • Girişimci olma, ülküsel amaçlar geliştirebilme, düşsel önermeler yapabilme.

Öğrenen okul olmak, değişen ihtiyaçlara, şartlara göre okul kalitesini geliştirmeyi hedeflemek demektir. Özellikle okul kalitesini geliştirmekten söz edildiğinde Wiater’e göre üç temel faaliyet alanı ortaya çıkmaktadır. Bunlar;

 1. Örgüt geliştirme; okul yönetimi, okul işleyişi, okul dönemi, okul profili, okulun vizyon ve misyonu ve okul programı bakımından geliştirme çalışmalarını ifade eder.
 2. Personel geliştirme; Öğretmelerin seçimi okula bırakma, iletişim ve çatışmaları çözme stratejileri kazandırma, öğretmelerin farklı yeterlikler geliştirmelerine fırsat verme ve destekleme.
 3. Dersleri geliştirme; öğrencilere sürdürebilir bir öğrenme kültürü kazandırma, öğretmenlerin yöntem ve becerilerini geliştirme.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.